• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Szent György tér és Dísz tér ötletpályázat

    A Miniszterelnökség felhívására a Lechner Tudásközpont által kiírt ötletpályázat célja az volt, hogy a tervezési szabadság biztosításával felkutassa a budavári Szent György tér és Dísz tér hasznosítására, funkcionális és eszmei megújulásának lehetőségeire megfogalmazható legjobb válaszokat. A díjazásban részesült urbanisztikai-építészeti megoldások bírálatánál fontos szempont volt a fenntartható, a várra vonatkozó hosszú távú fejlesztési tervbe illeszthető koncepció. A pályázatoknak az értékőrzés és értékteremtés aspektusa mellett a funkció, a városszerkezetbe illeszkedés, a látvány és az energiahatékonyság követelményeinek is meg kellett felelnie. Az értékelés során a vár és a táj kertművészeti, történeti összefüggéseit, annak szellemi és kultúrtörténeti tartalmát vette alapul a Bíráló Bizottság. A pályaművek lényegében néhány típusba sorolhatók: a Szent György tér nyugati oldalát teljes hosszában történő beépítését javasló, a tér „T” alakú alaprajzi elrendezését követő tervek, a Szent György tér beépítését célzó megoldások, illetve vannak, akik nem építik be a teret, hanem szabad térként értelmezik újra. Az első két fő típus két-két alcsoportra bontható, attól függően, hogy a Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének bontását vagy megtartását javasolják. A beérkezett anyagokból hét pályamunka került megvételre összesen 22 millió forint értékben.