Erőfelmérés

Az EKF 2010 „helyi forrásokból” rendezett kulturális eseményei egyfajta kirakatot jelentenek – a kívülállónak. A kirakat rendezőinek viszont erőfelmérést, azaz átvitt- és vizuális értelemben is tükröt mutatnak. A dél-dunántúli régió kortárs építészetéből nyújtott bőséges kínálat: a sajátosan szép táj és az emberi jelenlét egymásra hatásának méréslehetősége is.

Lajta Béla

A Budapest Főváros Levéltárában rendezett Lajta Béla-kiállítás elsősorban figyelemfelhívás. A teljeskörű adatgyűjtési munkával előkészített tárlat ugyanis a rendkívüli jelentőségű életművet először mutatja be nagyszámú eredeti dokumentum segítségével, mind a tervezői tevékenység, mind az életút személyesebb vonatkozású emlékei tekintetében.

Makovecz Imre 75. születésnapjára

Makovecz mester elmélyült látomásos alkotó és szenvedélyes közösségi ember egyszerre. Nagy formátumú építészként mesterien oldja fel ebben a kettős szerepben rejlő ellentmondást. A társadalomnak szakmájával szemben jogosan megfogalmazott elvárásait elsődlegesnek tartva, képes azokat összeegyeztetni az egyén belső, isteni eredetű tehetségének kibontásával.

Lucien Hervé 100

Lucien Hervével először 1969-ben találkoztam. Akadémiai Kiadó, Architektra sorozat, Le Corbusier – kicsiny ablak a világra , és a világot ebben az esetben Hervé képei ábrázolták. A holdon sem jártunk, de természetes, hogy megelégszünk a lefotografált látványával – a Marseille-i házról, vagy a Ronchamp-i kápolnáról azért jobb lett volna személyes élményeket szerezni.

Kicsiben a világ

Másodszor rendez makettfesztivált a Kortárs Építészeti Központ. Az első 2008 novemberében még a Szervita téri irodaházban, a bezárás előtti napokban, a szocreál kísértetházban bóklászó látogatóknak emeletenként lerohadt irodaszekrények között, kellett megtalálni az összesen száz makettet. Elementáris élmény volt a fesztivál három napja.

Preparált építészet

Megszokhattuk már, hogy egy építészeti mű legfeljebb körülírható: analógiákkal, párhuzamokkal, költői vagy kevésbé költői képekkel, metaforákkal vagy képzettársításokkal, idézetekkel és idézőjelekkel – próbálkozunk. Pedig valójában csak tér van, arányok, hangok, fények és színek vannak, emlékek jutnak eszünkbe, képzettársításaink támadnak.

Rejtett öko-praxis

A kicsi szép – mondja az ökológiai közgazdaságtan egyik úttörője, Ernst Schumacher korszaknyitó művében. Ezt a leckét érdemes lenne megtanulnunk, különösen most, a válság közepén, és különösen nekünk, magyaroknak. Mert amellett, hogy mernünk kell nagyot álmodni, legalább ennyire tudnunk kell kicsiben gondolkozni – ha ez a realitás.

Paradicsomi tükörkép

Az óvoda lakóépület jellegű, több helyen visszaköszönnek Turi lakóházakban kikísérletezett megoldásai. A funkciók jól elkülönítettek a térben, a gyerekek birodalma a földszintet foglalja el, az emeleten csak a kiszolgáló terek (irodák, személyzeti öltöző, mosdó, pihenőhely) kaptak helyet. Az alaprajzi rendszer is világos: belső kert – körbefutó folyosó – a bejárati oldalon két szinten…

Tőmondat, fölösleg nélkül

Olyan ez a ház, mint egy tőmondat (alany-állítmány). Nincsenek fölösleges dolgok és fölösleges hatások. Természetes egyszerűség és nyíltság jellemzi. Minden az, aminek látszik. A fal fal, a tető tető, az ablak ablak. Azazhogy mégis, alig észrevehetően kilép koordináta-rendszeréből, vagy inkább megduplázza azt.

Áramvonalak

Hatvan új buszpályaudvara kapcsán elsőként az a benyomásunk, hogy nem az épületen, az itt elért építészeti minőségen múlik majd az utazáshoz fűződő élmények megítélése. A meghívásos pályázat útján kiválasztott tervezőpáros biztos kézzel, képletszerűen kezeli a klasszikus elemkészletet. A lekerekített sarkú háromszögben vezetett perontető szervezi…

Montázs idézetekből

Erős lejtés, a ház a felső telekhatáron. A lapostető szerencsés választás. A fekvő hasáb tömege, egyszerűsége formai alapvetésnek tekinthető. Ezt ellenpontozza a bejárat felőli oldal hangsúlyosabb formálása két előreugró párkánnyal és az ezeket átdöfő kémény hasábjával. Az épület déli oldalának teljes hosszán végigfutó üvegfal a sarkon még be is fordul…

Kenyérgyári capriccio

Siófok a Balaton fővárosaként fejlesztéseinél időben elszakadni igyekszik a part menti lineáris településfejlesztéstől. Az egykori Kenyérgyár megüresedett épületében elképzelt kulturális központ déli irányban is gyalogos távolságon belül van a centrumtól. A már évek óta nívós kiállításokat bemutató – lassan romossá váló – épület hasznosítására kiírt pályázaton 64 csapat indult.